• zvi0894

לחימה, היום ופעם..

אם תאמרו היום לאדם מן השורה "תאר לי בבקשה לוחם טוב"?

מה שיעלה תיכף לראשו הוא גבר שרירי, עם מכנס קצר, חובש כפפות ומשחיל מכות חזקות ליריבו בזירה.


ברצוני להפריך את המיתוס.

הבדילו בין חיית אדם המתקראת "לוחם" כלשהוא. ובין אנשים שבוחרים להתעלות מעל יכולותיהם מנטלית ופיזית, בכל אימון ושיעור, ובכך הם בונים את עצמם להיות 'לוחמים'.


מהו לוחם?


לוחם הוא אדם, שראשית יודע ללחום עם עצמו, יודע ומבין, למה, כמה, מתי ואיך. חשיבה בצורה שכזו מקנה ללוחם יכולת אסטרטגית בחייו, הבנה וניהול מהלכים משפיעים.


מובא במשנה "איזהו חכם, הרואה את הנולד". באם אמן הלחימה, יודע מה נכון וחשוב, באיזה מינון ואיזה תיזמון, מובטח לו שלא ינוצח לעולם.


נהייה אמני לחימה אמיתיים, נלחם וננצח את עצמנו, וכמובן שנצליח לנצח גורם חיצוני לנו.