• zvi0894

האם יש שיטות בג'יט קון דו?

באימון האחרון נשאלתי על ידי שני מתאמנים\תלמידים מה במיוחד דווקא במרכז לאומניות לחימה, מה סי-פו הביא שאין במקומות אחרים? שאלה יפה!


"מה שאינו שימושי בשבילך זרוק, ואמץ מה שטוב לך." זה משפט שאמר רב אמן הלחימה ומפתח השיטה והאומנות לחימה; ברוס לי.


המשמעות הפשוטה של העניין: כל דבר שעובד, הווי אומר, בר-ביצוע עבורך, מצויין.

ייקרא מעתה ג'יט קון דו. זו הגישה של זרם ה'קונספט' (ה'רעיון' - של הג'יט קון דו).


הזרם שנקרא 'אוריג'נל' (מקורי) טוען שהג'יט קון דו שסיג'ו לי לימד, עם העקרונות הנכונים: גו'אן סיאן, באיי ג'ונג, צ'אנג צ'וי, אי-טלגרפיה בתנועה, אנרגיה נכונה בתנועה ועוד., זהו הג'יט קון דו האותנטי הוא היה ונשאר כמות שהוא, ואף אחד לא ישנה אותו.


"תהייה עצמך, בטא את עצמך באמת, חופשי.." גם את זה אמר סיג'ו לי. היתכן?


מחד אנו נדרשים ללמוד וללמד לשמור ולעשות רק מה שסיג'ו עצמו לימד ו"כל המוסיף גורע". מאידך, "בטא את עצמך.." לא?!


שילוב של שניהם - קו האמצע - הזהב, לשלב בין השיטה השמרנית, שלא תטה מהמסלול, לבין זו שמרגישה חופשייה ומשוחררת יותר.


השילוב בא לידי ביטוי בהזרמת טכניקה על פי עקרונות וערכי הג'יט קון דו המקורי' אותו לימד ברוס לי, עם טכניקות באופן כללי, שנמצאו כמתאימות. מהסיבות כדלהלן: לזרם ה'קונספט': הטכניקה\שיטת האימון וכד' אותן ראינו לנכון כיעילות משום תנועת הטכניקה חדות, מהירות, קצרות וכד'. לזרם ה'אורינג'ל': הטכנקיה\שיטת אימון, נכונה על פי הוראתיו ועקרונותיו של ברוס לי ועולה באותה קנה עם ערכי ג'יט קון דו.


שני הסיבות הללו, נותנות לטכניקה\שיטת האימון וכד' להתכופף תחת השם ג'יט קון דו.